За кампанията


“Образцова община” е нов проект на “24 часа”, който стартира от 2019 г. Неговата цел е да открои и насърчи добрите практики в местното самоуправление и да покаже положителния опит на общини, които могат да служат за пример на останалите.

Индексът “Образцова община” е вдъхновен от програмата на ООН за стабилно и устойчиво развитие на градовете - UN-Habitat, която прави индекса CPI - City Prosperity Initiative.

Общините ще бъдат оценявани по пет групи критерии:

  • Качество на живот
  • Инфраструктура
  • Благосъстояние
  • Умен град
  • Градски дух

Тези пет групи критерии включват общо над 20 индикатора. Целта на индекса е да бъде максимално обективен. Допълнителна гаранция за безпристрастността на оценките е експертният съвет, съставен от авторитетни личности - представители на различни публични институции.

Класирането на общините ще става на регионален принцип. Така се дава възможността на общините да бъдат оценявани в реална конкуренция с близките по природни дадености и социално-икономически характеристики общини.

Проектът “Образцова община” ще бъде изключително полезен за местните власти, защото ще им даде реална представа за напредъка в тяхното развитие, кои са силните и слабите им страни и какво трябва да променят, за да подобрят живота на своите граждани.

Експертен съвет

Сергей Цветарски

председател на Националния статистически институт

Асен Македонов

председател на Международната федерация за недвижими имоти

Огнян Златев

ръководител на представителството на ЕК в България

Проф. д-р инж. Иван Марков

ректор на Университета по архитектура, строителство и геодезия

Мирослав Мазнев

изпълнителен директор на Камарата на строителите в България

Борислав Игнатов

председател на УС на Камарата на архитектите в България

Стамен Янев

изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции

Проф. Анастас Герджиков

ректор на СУ "Св. Климент Охридски"

Светлин Наков

съосновател на Софтуерен университет (СофтУни)

Димитър Ганев

управляващ съдружник в изследователски център "Тренд"

Временнo класиране

Качество на живот
Варна
1681
Пловдив
1418
Девня
869
Сливница
628
Димитровград
476
Ямбол
334
Белослав
258
Сливен
240
Велико Търново
211
Царево
198
Враца
196
Бургас
177
Поморие
146
Елена
134
СОФИЯ - ГРАД
133
Инфраструктура
Варна
1665
Пловдив
1408
Девня
866
Сливница
623
Димитровград
462
Сливен
347
Ямбол
327
Белослав
252
Велико Търново
201
Царево
198
Враца
196
Бургас
178
Поморие
146
Елена
133
СОФИЯ - ГРАД
130
Благосъстояние
Варна
1666
Пловдив
1415
Девня
860
Сливница
624
Димитровград
430
Ямбол
315
Белослав
228
Враца
210
Велико Търново
196
Царево
195
Сливен
194
СОФИЯ - ГРАД
189
Бургас
158
Поморие
146
Елена
132
Умен град
Варна
1668
Пловдив
1410
Девня
862
Сливница
625
Димитровград
460
Ямбол
314
Белослав
237
Сливен
207
Велико Търново
202
Царево
197
Враца
196
Бургас
187
Поморие
144
СОФИЯ - ГРАД
135
Елена
133
Градски дух
Девня
1880
Варна
1690
Пловдив
1419
Сливница
625
Сливен
623
Димитровград
442
Ямбол
329
Белослав
237
Велико Търново
216
Враца
204
Царево
198
Бургас
156
Поморие
147
Елена
134
Стралджа
126

Контакти