За кампанията


“Образцова община” е нов проект на “24 часа”, който стартира от 2019 г. Неговата цел е да открои и насърчи добрите практики в местното самоуправление и да покаже положителния опит на общини, които могат да служат за пример на останалите.

Индексът “Образцова община” е вдъхновен от програмата на ООН за стабилно и устойчиво развитие на градовете - UN-Habitat, която прави индекса CPI - City Prosperity Initiative.

Общините ще бъдат оценявани по пет групи критерии:

  • Качество на живот
  • Инфраструктура
  • Благосъстояние
  • Умен град
  • Градски дух

Тези пет групи критерии включват общо над 20 индикатора. Целта на индекса е да бъде максимално обективен. Допълнителна гаранция за безпристрастността на оценките е експертният съвет, съставен от авторитетни личности - представители на различни публични институции.

Класирането на общините ще става на регионален принцип. Така се дава възможността на общините да бъдат оценявани в реална конкуренция с близките по природни дадености и социално-икономически характеристики общини.

Проектът “Образцова община” ще бъде изключително полезен за местните власти, защото ще им даде реална представа за напредъка в тяхното развитие, кои са силните и слабите им страни и какво трябва да променят, за да подобрят живота на своите граждани.

Експертен съвет

Сергей Цветарски

председател на Националния статистически институт

Асен Македонов

председател на Международната федерация за недвижими имоти

Огнян Златев

ръководител на представителството на ЕК в България

Проф. д-р инж. Иван Марков

ректор на Университета по архитектура, строителство и геодезия

Мирослав Мазнев

изпълнителен директор на Камарата на строителите в България

Борислав Игнатов

председател на УС на Камарата на архитектите в България

Стамен Янев

изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции

Проф. Анастас Герджиков

ректор на СУ "Св. Климент Охридски"

Светлин Наков

съосновател на Софтуерен университет (СофтУни)

Димитър Ганев

управляващ съдружник в изследователски център "Тренд"

Временнo класиране

Качество на живот
Варна
1679
Пловдив
1416
Девня
869
Сливница
618
Димитровград
470
Ямбол
287
Белослав
257
Сливен
240
Велико Търново
209
Царево
197
Враца
195
Бургас
174
Поморие
146
Елена
134
СОФИЯ - ГРАД
132
Инфраструктура
Варна
1663
Пловдив
1406
Девня
866
Сливница
613
Димитровград
456
Сливен
347
Ямбол
283
Белослав
252
Велико Търново
199
Царево
198
Враца
195
Бургас
175
Поморие
146
Елена
133
СОФИЯ - ГРАД
129
Благосъстояние
Варна
1664
Пловдив
1414
Девня
860
Сливница
614
Димитровград
424
Ямбол
270
Белослав
228
Враца
209
Царево
195
Велико Търново
194
Сливен
194
СОФИЯ - ГРАД
184
Бургас
156
Поморие
146
Елена
132
Умен град
Варна
1667
Пловдив
1409
Девня
862
Сливница
615
Димитровград
454
Ямбол
271
Белослав
237
Сливен
207
Велико Търново
200
Царево
197
Враца
195
Бургас
184
Поморие
144
Елена
133
СОФИЯ - ГРАД
133
Градски дух
Девня
1880
Варна
1689
Пловдив
1415
Сливен
623
Сливница
615
Димитровград
436
Ямбол
284
Белослав
236
Велико Търново
214
Враца
203
Царево
197
Бургас
155
Поморие
147
Елена
134
Стралджа
126

Контакти