За кампанията


“Образцова община” е нов проект на “24 часа”, който стартира от 2019 г. Неговата цел е да открои и насърчи добрите практики в местното самоуправление и да покаже положителния опит на общини, които могат да служат за пример на останалите.

Индексът “Образцова община” е вдъхновен от програмата на ООН за стабилно и устойчиво развитие на градовете - UN-Habitat, която прави индекса CPI - City Prosperity Initiative.

Общините ще бъдат оценявани по пет групи критерии:

  • Качество на живот
  • Инфраструктура
  • Благосъстояние
  • Умен град
  • Градски дух

Тези пет групи критерии включват общо над 20 индикатора. Целта на индекса е да бъде максимално обективен. Допълнителна гаранция за безпристрастността на оценките е експертният съвет, съставен от авторитетни личности - представители на различни публични институции.

Класирането на общините ще става на регионален принцип. Така се дава възможността на общините да бъдат оценявани в реална конкуренция с близките по природни дадености и социално-икономически характеристики общини.

Проектът “Образцова община” ще бъде изключително полезен за местните власти, защото ще им даде реална представа за напредъка в тяхното развитие, кои са силните и слабите им страни и какво трябва да променят, за да подобрят живота на своите граждани.

Експертен съвет

Сергей Цветарски

председател на Националния статистически институт

Асен Македонов

председател на Международната федерация за недвижими имоти

Огнян Златев

ръководител на представителството на ЕК в България

Проф. д-р инж. Иван Марков

ректор на Университета по архитектура, строителство и геодезия

Мирослав Мазнев

изпълнителен директор на Камарата на строителите в България

Борислав Игнатов

председател на УС на Камарата на архитектите в България

Стамен Янев

изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции

Проф. Анастас Герджиков

ректор на СУ "Св. Климент Охридски"

Светлин Наков

съосновател на Софтуерен университет (СофтУни)

Димитър Ганев

управляващ съдружник в изследователски център "Тренд"

Временнo класиране

Качество на живот
Варна
1674
Пловдив
1413
Девня
868
Сливница
579
Димитровград
469
Белослав
257
Сливен
230
Велико Търново
206
Ямбол
206
Царево
197
Враца
195
Бургас
171
Поморие
146
Елена
134
СОФИЯ - ГРАД
127
Инфраструктура
Варна
1659
Пловдив
1405
Девня
865
Сливница
574
Димитровград
455
Сливен
337
Белослав
252
Ямбол
207
Велико Търново
197
Царево
197
Враца
195
Бургас
172
Поморие
146
Елена
133
Стралджа
126
Благосъстояние
Варна
1660
Пловдив
1412
Девня
859
Сливница
576
Димитровград
424
Белослав
228
Враца
209
Ямбол
205
Царево
195
Велико Търново
193
Сливен
186
СОФИЯ - ГРАД
173
Бургас
154
Поморие
146
Елена
132
Умен град
Варна
1662
Пловдив
1408
Девня
861
Сливница
576
Димитровград
454
Белослав
237
Ямбол
208
Сливен
199
Велико Търново
198
Царево
197
Враца
195
Бургас
179
Поморие
144
Елена
133
СОФИЯ - ГРАД
128
Градски дух
Девня
1879
Варна
1685
Пловдив
1412
Сливен
613
Сливница
576
Димитровград
435
Белослав
236
Велико Търново
212
Ямбол
209
Враца
203
Царево
197
Бургас
153
Поморие
147
Елена
134
Стралджа
126

Контакти