За кампанията


“Образцова община” е нов проект на “24 часа”, който стартира от 2019 г. Неговата цел е да открои и насърчи добрите практики в местното самоуправление и да покаже положителния опит на общини, които могат да служат за пример на останалите.

Индексът “Образцова община” е вдъхновен от програмата на ООН за стабилно и устойчиво развитие на градовете - UN-Habitat, която прави индекса CPI - City Prosperity Initiative.

Общините ще бъдат оценявани по пет групи критерии:

  • Качество на живот
  • Инфраструктура
  • Благосъстояние
  • Умен град
  • Градски дух

Тези пет групи критерии включват общо над 20 индикатора. Целта на индекса е да бъде максимално обективен. Допълнителна гаранция за безпристрастността на оценките е експертният съвет, съставен от авторитетни личности - представители на различни публични институции.

Класирането на общините ще става на регионален принцип. Така се дава възможността на общините да бъдат оценявани в реална конкуренция с близките по природни дадености и социално-икономически характеристики общини.

Проектът “Образцова община” ще бъде изключително полезен за местните власти, защото ще им даде реална представа за напредъка в тяхното развитие, кои са силните и слабите им страни и какво трябва да променят, за да подобрят живота на своите граждани.

Експертен съвет

Сергей Цветарски

председател на Националния статистически институт

Асен Македонов

председател на Международната федерация за недвижими имоти

Огнян Златев

ръководител на представителството на ЕК в България

Проф. д-р инж. Иван Марков

ректор на Университета по архитектура, строителство и геодезия

Мирослав Мазнев

изпълнителен директор на Камарата на строителите в България

Борислав Игнатов

председател на УС на Камарата на архитектите в България

Стамен Янев

изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции

Проф. Анастас Герджиков

ректор на СУ "Св. Климент Охридски"

Светлин Наков

съосновател на Софтуерен университет (СофтУни)

Димитър Ганев

управляващ съдружник в изследователски център "Тренд"

Временнo класиране

Качество на живот
Варна
1665
Пловдив
1366
Девня
864
Димитровград
440
Сливница
419
Белослав
250
Сливен
228
Ямбол
201
Царево
197
Враца
186
Бургас
165
Поморие
145
Стралджа
125
СОФИЯ - ГРАД
116
Велико Търново
87
Инфраструктура
Варна
1654
Пловдив
1357
Девня
861
Димитровград
426
Сливница
417
Сливен
334
Белослав
245
Ямбол
201
Царево
197
Враца
186
Бургас
164
Поморие
145
Стралджа
125
СОФИЯ - ГРАД
113
Велико Търново
80
Благосъстояние
Варна
1652
Пловдив
1364
Девня
855
Сливница
419
Димитровград
398
Белослав
221
Враца
200
Ямбол
199
Царево
195
Сливен
184
СОФИЯ - ГРАД
154
Бургас
150
Поморие
145
Стралджа
124
Велико Търново
77
Умен град
Варна
1654
Пловдив
1360
Девня
857
Димитровград
427
Сливница
419
Белослав
230
Ямбол
203
Сливен
197
Царево
197
Враца
186
Бургас
170
Поморие
144
Стралджа
125
СОФИЯ - ГРАД
116
Велико Търново
79
Градски дух
Девня
1863
Варна
1679
Пловдив
1364
Сливен
610
Сливница
418
Димитровград
410
Белослав
229
Ямбол
203
Царево
197
Враца
194
Бургас
149
Поморие
146
Стралджа
125
СОФИЯ - ГРАД
99
Велико Търново
90

Контакти