Вход за общини


Въведете код на общината:

Към кметовете на общини

"24 часа" започва мащабен национален проект – "Образцова община". Целта му е да насърчи добрите практики в местното самоуправление.

Вашето участие в този проект е важно, заради каузата да се популяризират добрите примери и да получат признание.

Методологията на проучването е вдъхновена от модела на ООН за измерване на общинското развитие - индекса CPI - City Prosperity Initiative (Инициатива за просперитет на градовете).

Крайната оценка съдържа три компонента с различна тежест:

1. ПЪРВИ КОМПОНЕНТ, който носи 40% от оценката. Вие попълвате въпросник, защото сте най-добре запознати с конкретните постижения.

Въпросниците са два вида – според демографските характеристики и икономическото развитие на съответната община. Кодът за регистрация в системата, който сте получили, автоматично води към въпросника, съответстващ на вашата община.

2. ВТОРИ КОМПОНЕНТ, който носи 40% от оценката. Той се формира от статистически данни за вашата община.

3. ТРЕТИ КОМПОНЕНТ, който носи 20% от оценката. Той се формира от гражданите чрез гласуване в сайта на проекта „Образцова община“ по пет критерия.

ВАЖНО: Непопълването на въпросника от дадена община води до по-нисък резултат за нея и оценката се формира само от втори и трети компонент.

Желаем ви успех!

Контакти