УСЛОВИЯ

Право на участие в конкурса “Образцова община” имат всичките 265 български общини от шестте български региона – Централен Южен, Централен Северен, Северозападен, Североизточен, Югоизточен, Югозападен.


НОМИНАЦИИ

Първа стъпка е извършването на номинация. Това става през сайта на кампанията - bgobshtina.bg. Не се приемат номинации по пощата, телефон, email или други средства за комуникация.

Право да номинират общини имат само оторизирани от общинската администрация лица. С цел избягване на злоупотреби, регистрирането на номинация става само с въвеждането на уникален код за оторизация, предоставен от редакцията на "24 часа". Ако желаете да получите такъв от името на вашата община, моля, позвънете на тел. 02 942 2490 или пишете на contacts@bgobshtina.bg.

“Образцова община” класира общините в пет категории:

 • Качество на живот
 • Инфраструктура
 • Благосъстояние
 • Умен град
 • Градски дух

Зад всяка една категория стоят групи критерии, които са предварително обявени и съгласувани с членовете на журито. Можете да видите критериите за оценка ТУК

Дадена община може да бъде номинирана за образцова по една или повече групи критерии. Няма пречка дадена община да кандидатства за всичките пет групи критерии. За да аргументира своята номинация, общината трябва да изложи в свободна форма аргументите за своята номинация - за всяка една от категориите, в които кандидатства.


РЕГИОНАЛЕН ПРИНЦИП

Номинирането (излъчването на победители) става на регионален принцип. Това означава, че във всеки от шестте етапа на кампанията могат да бъдат номинирани общини само от съответния регион:

 • Централен Южен
 • Централен Северен
 • Северозападен
 • Североизточен
 • Югоизточен
 • Югозападен

Регионалният принцип на номиниране (излъчване на победители) има за цел да направи конкурса максимално обективен и безпристрастен. Основен минус на подобни класации на градове е, че сравнява градове (общини) от по-богати региони с градове (общини) от по-бедни региони. Това естествено води до изкривяване на класациите и награждаване на едни и същи „отличници“ всяка година. Подобни класации традиционно пренебрегват постиженията на общини в по-слабо развитите региони. Стъпвайки на разбирането че дори и в най-бедните региони има добри практики на местно самоуправление, заслужаващи поощрение, ние решихме да базираме оценката на общините на изцяло регионален принцип. Смятаме, че това е по-справедливо и честно – както за общините, така и за читателите, които ще могат да определят „отличниците“ във всеки един от шестте български региона.

Водени от същото разбиране, при оценката на получените номинации журито ще извърши още един вид разделение – на големи и малки общини. Това отново цели да изглади диспропорциите в изходните позиции на общините и да направи максимално обективна крайната оценка.

Освен наградите във всеки един от шестте региона, ще бъде връчена и Голяма награда - тя е за общините (голяма и малка), събрали най-много точки по всичките пет групи критерии в националното класиране.


ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ

Оценката на получените номинации се извършва от жури на базата на професионално разработена методология, която ползва официални статистически и други данни, предоставени за целите на конкурса от Националния статистически институт и други държавни институции.


ГЛАСУВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИТЕ

Освен награди на журито, “24 часа” ще връчи и награди на читателите - те ще бъдат за общините, събрали най-голям вот на подкрепа от публиката - през сайта на кампанията bgobshtina.bg.

За разлика от процеса на номинации, който ще тече на етапи (според реда на регионите), гласуването на читателите ще тече през целия период на кампанията. Читателите могат да посочват кои общини смятат за образцови по всяка една от петте категории. Общините, събрали най-голям вот, ще бъдат отличени в края на кампанията с приза “Образцова община според читателите на “24 часа”.

Контакти