ГЛАСУВАЙ ЗА ОБЩИНА

По критерии 1/5

Качество на живот

Добри възможности за качествено образование и здравеопазване, чист въздух и зелени площи, сигурност, културен живот.

Регион:
Община:
Ако желаете, напишете защо
По критерии 2/5

Инфраструктура

Добро състояние на общинските пътища и друга публична общинска инфраструктура, добро водоснабдяване и канализация, трафик без задръствания, добри възможности за паркиране и за придвижване с градския (междуградския) транспорт.

Регион:
Община:
Ако желаете, напишете защо
По критерии 3/5

Благосъстояние

Добро ниво на доходи и заетост, възможности за добра работа и бизнес.

Регион:
Община:
Ако желаете, напишете защо
По критерии 4/5

Умен град

Общината предлага добри електронни услуги, от които гражданите могат да се възползват, има безплатен интернет на обществени места, гражданите имат достъп до кмета, гласът им се чува в общинския съвет.

Регион:
Община:
Ако желаете, напишете защо
По критерии 5/5

Градски дух

Гражданите да обичат града/общината си, има уникални местни традиции, има забележителни места от културно и историческо значение и/или природни феномени.

Регион:
Община:
Ако желаете, напишете защо

Назад           

Контакти